Hổ trợ kỹ thuật – bảng vẽ Wacom

Tải driver cho Wacom Intuos

Tải phần mềm cho Wacom Intuos

Tạo Wacom ID

Hiệu chỉnh màn hình Wacom Cintiq (Calibration)

Cài driver Wacom trên máy Mac

Mục nhập này đã được đăng trong Wacom. Đánh dấu trang permalink.